TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM – GALVESTON-HOUSTON

CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG GIÁO DÂN NHIỆM KHÓA 2018-2019

 • Chủ Tịch: Ô. Vincent Phạm Châu - Cộng Đoàn Thánh Tâm - 832-915-0102
 • Phó CT Nội Vụ: Ô. Giuse Châu Anh Vũ - Cộng Đoàn Holy Rosary - 713-582-1138
 • Phó CT Ngoại Vụ: Ô. Pherô Vũ Duy Quang - Cộng Đoàn St. Justin Tử Đạo - 832-620-3814
 • Tổng Thư Ký: Ô. Đa Minh Ngô Cảnh Victor - Cộng Đoàn Fatima - 832-745-1125
 • Thành Viên: Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ Các Giáo xứ và Cộng Đoàn

CÁC BAN

GIÁO XỨ MỸ CÓ THÁNH LỄ VIỆT NGỮ CUỐI TUẦN

 • Thứ Bảy: 8:00 pm - St. Elizabeth Ann Seton
  6646 Addicks Satsuma Rd. Houston, TX 77084 - 281-463-7878
 • Thứ Bảy: 7:00 pm - St. Francis de Sales
  8200 Roos Rd. Houston, TX 77036 - 713-774-7475

CÁC ĐOÀN THỂ CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH

 • LIÊN ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ
  Tổng Tuyên Úy: Lm. Giuse Lê Thu
  Trưởng Phêrô Võ Khanh Tony (GX/CTTĐVN) - 832-455-5961
 • LIÊN HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
  Tổng Linh Hướng: Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
  Bà Nguyễn Thi Anna - 713-517-1621
 • LIÊN ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM
  Tổng Linh Hướng: Lm. Gioan Trần Đình Khả
  Ông Nguyễn Thanh Xuân - 832-260-5016
 • LIÊN ĐOÀN TÔNG ĐỒ FATIMA
  Tổng Linh Hướng: Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng - 713-518-2319
  Ông Phêrô M. Nguyễn Văn Triệu (Gx. CTTĐ) - 281-484-3157
 • ĐẠO BINH ĐỨC MẸ (LEGIO MARIAE)
  Tổng Linh Hướng: Lm. Gioanvanni Nguyễn Hùng
  Trưởng Curia Giuse Nguyễn Ngọc Thiên - 832-433-2198
 • PHONG TRÀO CURSILLO
  Tổng Linh Hướng: Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM.
  Trưởng Lãnh Đạo: Maria Nguyễn Thu Trang - 713-303-7982
 • Liên Hội Đoàn DÒNG BA ĐA MINH
  Tổng Linh Hướng: Lm. Đinh Minh Tiên, OP
  Ông Cao Văn Thuận (Giáo Xứ Lộ Đức) -281-859-8268
 • TUYÊN UÝ NHÀ THƯƠNG
  Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng -713-757-1000 ext. 1624
 • PHÁT THANH TIN YÊU
  Tuyên Úy: Lm. Gioan Trần Đình Khả - 281-955-7328

MỤC VỤ

 • MỤC VỤ GIỚI TRẺ
  Lm. John Hoàng Sơn, OP, 346-812-7106
  Lm. Nguyễn Cao Trường Sơn, 832-788-1636
 • MỤC VỤ GIA ĐÌNH
  Lm. Giuse Châu Xuân Báu, CSsR - 713-681-5144 ext. 107
 • ỦY BAN PHỤNG VỤ
  Lm. Gioan Nguyễn M. Hùng, 832-425-5116
 • ỦY BAN THÁNH NHẠC
  Lm. Christopher Nguyễn Cường - 281-356-2000
 • ỦY BAN GIÁO LÝ
  Lm. Đinh Minh Tiên, OP - 713-732-0132
 • ỦY BAN CÔNG LÝ - HÒA BÌNH - LIÊN TÔN
  Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM - 281-575-7246
  Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP - 713-529-4854

CÁC DÒNG, TU HỘI

 • DÒNG CHÚA CỨU THẾ
  3417 W. Little York Road, Houston, TX 77091 - 713-681-5144
 • DÒNG NỮ ĐA MINH
  5250 Gasmer Drive, Houston, Texas 77035 - 713-723-8250
 • TU XÁ THÁNH ĐA MINH
  12314 Old Foltin Road, Houston, TX 77086 - 281-999-4928
 • DÒNG NỮ LA SAN
  14562 Cypress N. Houston, Cypress, TX 77429 - 281-894-7756
 • DÒNG MẾN THÁNH GIÁ
  8138 Lynn St., Houston, TX 77017 - 713-643-3694
 • DÒNG CHÚA THÁNH THẦN
  4410 Yoakum Blvd., Houston, TX 77006 - 713-529-0405
 • TU HỘI TẬN HIẾN
  20303 Kermier Road, Waller, TX 77484-8743 - 832-923-7784
 • TU HỘI GIA ĐÌNH MẸ MARIA THĂM VIẾNG
  11663 Quinn Ridge Way, Houston, TX 77038 - 713-518-2977

Để giúp thông tin của các giáo xứ, cộng đoàn, hội đoàn, mục vụ, dòng tu được chính xác, khi có thay đổi về nhân sự, chi tiết liên lạc, vui lòng liên lạc với chúng tôi.